Trang chủ   ĐÀO TẠO HDV - ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH  Hướng dẫn Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch QUỐC TẾ

Hướng dẫn Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch QUỐC TẾ

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ

I. Trình tự thực hiện:

– Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên gửi hồ sơ tại một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch;
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết.

II. Cách thức thực hiện:
– Gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).


III. Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.1 Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu tại Phụ lục 15,Thông tư 89/2008/TT BVHTTDL);

1.2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

1.3 Bản sao một trong các giấy tờ sau:


- Bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch trở lên;

- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và thẻ hướng dẫn viên nội địa;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và
chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (ĐĂNG KÝ HỌC ) khóa 1 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

- Bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và chứng chỉ
nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

- Bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và
chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đã tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức.

1.4 Bản sao một trong các giấy tờ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;
- Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương đối với ngoại ngữ khác;
- Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

1.5 Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

1.6  Nộp 02 ảnh chân dung 4cmx6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


2. Số lượng hồ sơ: không quy định


IV. Thời gian giải quyết:
– 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ/hợp lệ.


V. Cơ quan thực hiện:
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Cơ quan hoặc người cso thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);
3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC